::  info  ::  foto  ::  linky  ::


Lyžiarske vleky

Okolie Tajova poskytuje dobré podmienky
pre milovníkov zimných športov.

Ľahké zjazdové trate vhodné
pre nenáročných lyžiarov sú:


Tajov
V prevádzke sú dva vleky s kapacitou 1350 osôb
za hod., so šikmou dĺžkou 400 m a výškovým
rozdielom 30 až 40 m. Lyžiarske bežecké trate dĺžky
2 a 3 km s nepravidelnou úpravou. Túry vhodné
pre lyžiarsku turistiku sú na Králiky, Kordíky
a na Skalku. Možnosti sánkovania.


Areál zdravia
V Banskej Bystrici, v tesnej blízkosti sídlisk Fončorda
a Radvaň. K dispozícii sú dva lyžiarske vleky dĺžky 430
a 380 m s možnosťou lyžovania pri umelom osvetlení.


Králiky
4 km západne od Tajova. S dvomi lyžiarskymi vlekmi
typu "Tartrapoma" s prevýšením 100 m.
Pre deti je vybudovaný školský vlek. Súčasťou
strediska sú aj dva skokanské mostíky. Možnosť
lyžovania na pravidelne udržiavaných bežeckých
trasách dĺžky 2, 5, 10, 15 km.

Pre všetky kategórie lyžiarov:


Skalka
Najzdatnejší môžu využívať pretekársku zjazdovku,
ktorá prekonáva pri dĺžke 1000 m prevýšenie
250 m (červená značka).
Na svahoch premávajú štyri vleky dlhé 75 - 750 m,
prekonávajú výškový rozdiel od 20 do 255 m
a ich celková kapacita je 1760 lyžiarov za hod.
Zjazdovka má mechanické zasnežovanie a možnosť
lyžovania pri umelom osvetlení.
V stredisku sú desiatky kilometrov pravidelne upravovaných a sčasti osvetlených tratí pre beh (niektoré sa môžu využívať len za úhradu).
Premietanie


Na koniec Na začiatok