::  info  ::  foto  ::  cenník  ::


Konferenčné služby

Pre semináre, školenia, workshopy, prezentácie, obchodné
rokovania a podobné podujatia je k dispozícii seminárna
miestnosť vybavená prezentačnou technikou (magnetická
tabuľa, spätný projektor, TV + video, flipchart).

Samozrejmosťou je možnosť podávania občerstvenia.

Možnosti usporiadania:

"U" forma - max. 20 miest
Blok forma - max. 22 miest
Škola - max. 22 miest
Kino - max. 30 miest

Premietanie


Na koniec Na začiatok