::  info  ::  foto  ::  linky  ::


Turistické chodníky

V blízkosti Tajova sa nachádza niekoľko
turistických chodníkov, vhodných na príjemnú
prechádzku s pekným výhľadom na celé okolie.

Najznámejšie a najobľúbenejšie sú:

Tajov - Skalka - Kordíky (3:30 hod)
Tajov - Ortúty - Malachov (2:55 hod)
(Pony - Farma, možnosť jazdy na koňoch.)

B. Bystrica - Králiky - Skalka (4:10 hod)
B. Bystrica - Riečanské sedlo - Kordíky (4:30 hod)

Harmanecká jaskyňa - Kordíky - Harmanec (4:45 hod)

Cyklistické trasy

Prvé tri spomínané turistické chodníky sú vhodné
aj na peknú prechádzku na bicykloch.

Možnosť vodného vyžitia

poskytne kúpalisko v Banskej Bystrici, s bazénom
a tobogánom pre deti a s tromi bazénmi pre dospelých.
V chladnejších dňoch je možné zájsť na krytú plaváreň, ktorá sa nachádza hneď vedľa kúpaliska.

Kultúrne pamiatky

V zozname kultúrnych pamiatok je Kostol sv. Jána
Krstiteľa, rodný dom Jozefa Gregora Tajovského
a rodný dom Jozefa Murgaša. Na Tajovskom cintoríne
je náhrobný pamätník postavený nad hrobom
J. G. Tajovského.
V obci sa nachádzajú 3 domy - objekty ľudovej
architektúry z bývalej Jabríkovej.
V záhrade pred budovou bývalej školy stojí chránený tis. Jeho vek sa odhaduje na vyše 90 rokov. Jeho výška
je 12 m, koruna 8 m a obvod kmeňa má 158 cm.
Chráneným prírodnným útvarom v Kopaniciach je Kopa,
na ktorej je postavený obecný vodojem (1929).
Voda, ktorá z neho vyteká modeluje vápencovú skalu
a vytvára tuf. Vzácna je aj lipa pri budove bývalej školy
z r. 1896, zasadená na tisíce výročie vzniku Uhorského štátu.
Premietanie


Na koniec Na začiatok