::  ubytovanie  ::  konferencie  ::  služby  ::


Cenník prenájmu konferenčnej miestnosti


4 hodiny
8 hodín
24 hodín
48 hodín
+ 24 hodín
30,00 €
40,00 €
55,00 €k
80,00 €
30,00 €
Premietanie


Na koniec Na začiatok